Кам'янська районна державна адміністрація Офіційний сайт
Головна » Новини » Відділ статистики » ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА  Кам’янського району

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА  Кам’янського району

 

  Фактично

за січень 2019р.

Січень

2019р.

до січня

2018р., %

У % до загального обсягу по області
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, осіб 442 94,6 2,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника1, грн 7454 120,0 92,42
Заборгованість із виплати заробітної плати3,  тис.грн 365,9 42,6 0,8
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)4, тис.грн 174106,4 х 0,3
Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах      
  худоби та птиці (на забій у живій вазі), т 95,3 206,3 0,3
  молока, т 204,4 105,6 0,9
  яйця, тис.шт
Кількість сільськогосподарських тварин3      
велика рогата худоба, голів 1233 101,2 1,1
у тому числі корови 525 105,0 1,2
свині, голів 5728 127,4 2,6
вівці та кози, голів к к к
птиця, тис. голів
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн к х к
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель, тис.м2 1000 124,1 0,8
Експорт товарів4, тис.дол.США 7877,8 52,0 1,0
Імпорт товарів4, тис.дол.США 489,4 34,1 0,1
Сальдо (+, -)4 7388,4 х х
Експорт послуг4, тис.дол.США
Імпорт послуг4, тис.дол.США к к к
Сальдо (+, -)4 к х х
Капітальні інвестиції5, тис.грн 92090 х 0,9
Вантажооборот автомобільного транспорту, тис.ткм 716,8 90,8 0,8
Пасажирооборот автомобільного транспорту, тис.пас.км 483,4 87,9 0,9
Роздрібний товарооброт6, тис.грн 105312,8 116,0 1,2

1 Дані за IV квартал 2018р.

2 У % до середнього рівня по економіці області.

3 Станом на 1 лютого 2019р.

4 Дані за 2018р.

5 Дані за січень–грудень 2018р.

6 Дані за січень–вересень 2018р.

/* */