Кам'янська районна державна адміністрація Офіційний сайт
Головна » Новини » Розпорядження » Районна „Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016 — 2020 роках”

Районна „Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016 — 2020 роках”

 Додаток 1

до рішення районної ради

від 05.01.2016 №_______

Районна „Програма

забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом

у 2016 — 2020 роках”

  1. Загальні положення

Районна “Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016 — 2020 роках” (далі — Програма) спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції  та членів їх сімей у спосіб пільгового житлового кредитування.

Програму сформовано за принципом спільної суспільної відповідальності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а також безпосередньо учасників АТО та членів їх сімей.

Основні умови Програми передбачають наступне:

відсоткова ставка за користування пільговим кредитом у національній валюті становить орієнтовно 3 відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом;

індекс інфляції на суму зобов’язань за кредитом не нараховується;

комісійні збори з позичальника за оформлення і супроводження кредитного договору не збираються;

оплата першого внеску в розмірі 20% вартості житла здійснюється за рахунок бюджетних коштів шляхом надання безповоротної фінансової допомоги позичальнику.

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Для адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО, та членів їх сімей, більшість з яких не мають можливості самостійно забезпечити себе та свої сім’ї житлом, питання забезпечення учасників АТО та їх сімей житлом є актуальним.

Останніми роками значно скоротились обсяги надання житла військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів. За обставинами, які склались в державі у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, військовослужбовці та працівники правоохоронних органів набули статусу учасників АТО. Переважна більшість учасників АТО не мають власного житла або потребують поліпшення житлових умов.

Важливе значення у забезпеченні житлом громадян відіграють цільові державні програми, однак, вони не в змозі в повному обсязі вирішити житлові проблеми учасників АТО та членів їх сімей. Питання потребує підтримки шляхом залучення бюджетних коштів на місцевому рівні. 

  1. Визначення мети Програми

Метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей у Кам’янському районі.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Вирішення проблеми забезпечення учасників АТО та їх сімей можливе за умови підтримки на місцевому рівні реалізації даної Програми та співпраці місцевого органу влади з Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Виконавцем і координатором Програми виступає Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Умови надання та повернення кредитів визначені Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасників АТО та членам їх сімей на будівництво і придбання житла на території Кам’янського району, які надаються за рахунок коштів районного бюджету (далі – Положення).

Кредитування може здійснюватись із залученням інших джерел не заборонених законодавством.

Кредит за даною Програмою надається на будівництво або на придбання житла учасникам АТО та членам їх сімей, що зареєстровані і проживають на території Кам’янського району.

На підставі укладеної угоди між головним розпорядником бюджетних коштів і виконавцем Програми кошти, передбачені у районному бюджеті на реалізацію Програми, перераховуються виконавцем на надання кредиту відповідно до порядку, визначеного Положенням.

У межах реалізації Програми основними функціями Черкаського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» передбачено:

формування черги потенційних одержувачів кредиту;

укладання з визначеними одержувачами кредиту відповідних кредитних договорів, виступаючи їх стороною;

акумулювання коштів районного бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел на умовах співфінансування і спрямування їх на будівництво або придбання житла;

контроль за фінансуванням будівельних робіт;

контроль за поверненням кредитів одержувачами згідно з укладеними договорами.

Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» формує потребу в коштах для виконання Програми, та подає фінансові розрахунки головну розпоряднику коштів районного бюджету з визначенням обсягів та термінів їх фінансування, при наявності коштів з інших не заборонених законодавством джерел залучає їх для виконання Програми.

Кам’янська райдержадміністрація:

щороку в період дії Програми, передбачає у районному бюджеті видатки на виконання Програми;

сприяє виділенню земельних ділянок для будівництва житла та об’єктів соціально-побутового призначення для учасників АТО та їх сімей;

узгоджує наданий Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» проект об’єкта будівництва.

Програма розрахована на період з 2016 по 2020 роки.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету на умовах співфінансування, де частка обласного бюджету становить до 10 відсотків, частка міського та сільських бюджетів до 15 відсотків. Фінансування здійснюється в межах асигнувань, затверджених районним бюджетом на відповідний рік.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2016

(тис. грн.)

2017

(тис. грн.)

2018

(тис. грн.)

2019

(тис. грн.)

2020

(тис. грн.)

Всього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

районний бюджет 400,5 400,5 400,5 400,5 400,5 2002,5
обласний бюджет 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 267
Інші джерела (міський та сільські бюджети) 80,1  

80,1

 

80,1

 

80,1

 

80,1

400,5
  Всього: 534 534 534 534 534 2670

Ресурсне забезпечення Програми:    2670 тис. грн.

(Розрахунок проведено з урахуванням опосередкованої вартості будівництва метра квадратного житла в Черкаській області, що становить 7311 грн та площі квартири для трьох осіб 21м. кв. х 3 + 10м. кв. = 73м. кв. х 7311грн.  = 534 тис. грн. встановленої відповідно до державних програм забезпечення громадян доступним житлом)

  1. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом учасників АТО та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним подає управлінню праці та  соціального захисту населення Кам’янської райдержадміністрації — головному розпоряднику коштів районного бюджету — інформацію про використання коштів, виділених на виконання Програми.

Управління праці та  соціального захисту населення Кам’янської райдержадміністрації після закінчення встановленого строку виконання Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Кам’янської районної ради разом з пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання. Також щорічно звітує про хід виконання Програми за звітний період,  публікує основні результати реалізації Програми за підсумками року у районних засобах масової інформації.

Голова районної ради                                                        С.О. Сундуков

/* */