Кам'янська районна державна адміністрація Офіційний сайт
Головна » Новини » «Підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав! Та чи існує соціальна дискримінація прав жінок в Україні?»

«Підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав! Та чи існує соціальна дискримінація прав жінок в Україні?»

Згідно  Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» —  всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Основні групи прав жінок:

 • право на свободу вибору життєвого шляху;
 • право на гідність й особисту недоторканність жінки;
 • право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання;
 • право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 • право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується;
 • репродуктивні та сімейні права жінки;
 • політичні права жінки;
 • права жінки в економічній сфері;
 • соціальні права та ін.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у політичній сфері:

 • Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством України.
 • Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках.
 • Призначення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням представництва кандидатур кожної статі.
 • Дискримінація за ознакою статі при прийнятті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування і під час її проходження забороняється.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у соціально-економічній сфері:

Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.
Роботодавець зобов’язаний:

 • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
 • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
 • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
 • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
 • вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.

Однак ситуація на практиці є іншою. Сьогодні кожна п’яята жінка є жертвою домашнього насильства і не забезпечена належною правовою допомогою з боку держави. Середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків. А це пряме порушення конституційних прав.

За рівнем представленості жінок у парламенті Україна серед інших країн світу посідає 152 місце. Її випереджають не тільки найрозвинутіші світові країни, а й сусідні Білорусь, Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Росія, Туркменістан, а також Мозамбік, В’єтнам, Уганда, Намібія, Нікарагуа,  Ганаі тощо. А очолює список Швеція, у якій нині вводять квоти для захисту чоловіків-парламентаріїв. Цікаво, що за нею йде Руанда. Як виявляється, більшість чоловіків у цій державі зайнята багаторічною громадянською війною, тому влада зосереджена у жіночих руках. Сьогодні Захід відстоює паритетне – 50 на 50 – представництво в органах влади. При цьому соціологи і суспільствознавці дійшли висновку, що наявність 30% жінок в управлінні будь-якого суспільства призводить до якісних змін щодо прийнятих рішень.

Дискримінація за статевою ознакою також характерна як для державного, так і приватного секторів економіки. Зокрема, роботодавці як в приватному, так і в державному секторах регулярно підкреслюють бажану стать працівника в оголошеннях про вакансії та вимагають під час співбесід інформацію про сімейні обставини, яку згодом використовують для відмови у роботі. Вимоги щодо віку та зовнішності теж можуть стати перепоною, навіть якщо жінки повністю відповідають посаді з професійної погляду. В результаті жінки все більше витісняються в низькооплачувані сфери послуг та державний сектор або шукають роботу, в тому числі і за сумісництвом, в нерегульованому тіньовому секторі. Багато жінок їдуть за кордон в пошуках кращих економічних можливостей. Такий вибір наражає їх на небезпеку бути втягненими в комерційну секс-індустрію або в інші форми примусової праці.

Чоловіки й жінки не мають рівного становища не тільки на роботі, а й вдома, де вони працюють набагато більше за чоловіків: прибирають, перуть, готують їжу, виховують дітей. Саме жінки вистоюють у чергах, носять повні сумки, годинами чистять, нарізають, перемішують, миють. Натомість чоловік удома щонайбільше час від часу ремонтує кран або пересуває тяжкі меблі. Скільки українок прибирають за кордоном чужі оселі і доглядають чужих дітей — важко сказати, бо офіційна й неофіційна статистики різняться у десятки разів Припускають, що наших заробітчанок у Європі близько 5 мільйонів.

Отже,  підсумовуючи  вище написане, можна сказати, що гендерна політика ще не набула довершеного  вигляду, вона тільки окреслює свої контури в нашій країні.

 

Наталія Штрик

в.о. директора Кам’янського

районного центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

/* */