Кам'янська районна державна адміністрація Офіційний сайт
Головна » Новини » Доступ до публічної інформації » Розпорядження Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Кам’янській районній державній адміністрації

Розпорядження Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Кам’янській районній державній адміністрації

Clipboard01

КАМ’ЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.10.2012                                                         № 252

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Кам’янській районній державній адміністрації

Відповідно до статей 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації», Закону України ,,Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 №547 ,,Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 №1893 ,,Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію”, враховуючи протокол засідання експертної комісії Черкаської облдержадміністрації з розгляду питань щодо матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, від 29.02.2012 №1дск, на виконання розпорядження Черкаської облдержадміністрації від 19.03.2012 № 63/01-02-1 ,,Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Черкаській обласній державній адміністрації”:

 1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Кам’янській районній державній адміністрації (додається).
 2. Співробітникам структурних підрозділів райдержадміністрації, які мають доступ і працюють з документами, які містять службову інформацію, в своїй роботі керуватись вимогами Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1998 № 1893.
 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступ-ника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Голова                                                                                               В.Архип’юк

 

З­а­тв­е­р­дж­ено

Р­оз­по­ря­­джен­ня

рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції

02      10     2012 року

№  252

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію у Кам’янській районній державній адміністрації

1. Оборонна та мобілізаційна робота

 1. Відомості про порядок підготовки, переведення на режим роботи в умовах особливого періоду, організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, зміст плану перевезень (маршрути, строки, місце зосередження) населення в разі евакуації в розрізі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування галузей національної економіки України в умовах особливого періоду.
 3. Відомості про встановлення, скасування та виконання мобілізаційних завдань (замовлень), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 4. Відомості щодо організації оборони області, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 5. Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України (з метою укомплектування) у цілому щодо районних військових комісаріатів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 6. Інструкції посадових осіб та номери чергового персоналу, який обслуговує вузли зв’язку щодо організації зв’язку.
 7. Плани об’єктів (адміністративних будинків), які не задіяні у процесі виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення, комп’ютерних систем, систем охорони об’єктів.
 8. Відомості про пункти управління, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях в особливий період, які не задіяні в процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку в розрізі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 11. Акти перевірок стану мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, які не задіяні у процесі виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
 12. Щорічна доповідь про стан мобілізаційної готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 13. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
 14. Відомості про номенклатуру, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційних резервів, крім виробництва, поставки озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них); розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в розрізі підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 15. Відомості про обсяги, зміст страхового фонду документації на: об’єкти і продукцію необоронного призначення; потенційно небезпечні об’єкти; об’єкти системи життєзабезпечення населення, аварії на яких можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного характеру районного рівня.
 16. Відомості про проведення мобілізаційних навчань, тренувань з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями і підприємствами, які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них).
 17. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах (установах, організаціях), які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 18. Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов’язані, які працюють в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
 19. Відомості про штатний розпис і структуру органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на особливий період, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 20. Відомості з питань праці та кадрів на особливий період.
 21. Відомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.
 22. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань мобілізаційної підготовки.
 23. Відомості щодо потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
 24. Відомості про методичні матеріали, виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
 25. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 26. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 27. Відомості щодо територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Цивільний захист

 1. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 2. Відомості щодо організації зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях, тренуваннях.
 3. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.
 4. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.
 5. Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку.
 6. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, що не становлять державну таємницю.
 7. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).
 8. Зведені відомості про об’єкти, що віднесені до 1 та 2 категорії з цивільної оборони і беруться під військову та воєнізовану охорону в умовах воєнного стану.
 9. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 10. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів, міст, підприємств, установ організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 11. Відомості про організацію системи оповіщення цивільного захисту, побудову системи зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 12. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.
 13. Виписки з радіоданих.
 14. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, що не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).
 15. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 16. Відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) області.
 17. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об’єктів, що віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки, за область (місце розташування об’єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на зазначеному об’єкті).
 18. Відомості щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.
 19. Відомості списання та знищення бактерійних та медичних препаратів, що зберігаються на складах тривалого зберігання, та у яких закінчився термін зберігання.
 20. Відомості про місцезнаходження баз, складів підприємств, де зберігаються вибухові та радіоактивні речовини, бойова вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, наркотичні речовини.

3. Забезпечення охорони державної таємниці

 1. Відомості за окремими показниками про планування, запровадження заходів щодо забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, встановлення надбавок до посадових окладів за роботу в умовах режимних обмежень.
 3. Відомості щодо режимних приміщень (зон, територій), в яких проводяться секретні роботи, зберігаються матеріальні носії секретної та службової інформації, циркулює секретна та службова мовна інформація, заходи щодо їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 4. Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної та службової інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці та службової інформації.
 5. Відомості щодо організації та ведення діловодства з документами, що містять секретну та службову інформацію, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 6. Відомості про назву документа, що містить секретну та службову інформацію, його реєстраційний номер.
 7. Відомості про знищення, перевірку наявності, приймання-передачу, перегляд грифів обмеження доступу матеріальних носіїв секретної та службової інформації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 8. Відомості щодо облікових карток громадян про надання їм допуску до державної таємниці та мотивованого запиту про його надання.
 9. Відомості про заходи щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму, воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду).
 10. Відомості про засоби охорони, систему сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режиму.
 11. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці.
 12. Відомості щодо забезпечення режиму секретності, організаційних та технічних заходів з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

4. Технічний захист інформації

 1. Відомості з питань технічного захисту інформації (зміст організаційних і технічних заходів, акти обстеження виділених приміщень, акти категоріювання виділених приміщень, атестаційні паспорти, паспорти об’єктів, паспорти-формуляри), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для відкритої та службової інформації, яка циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності.
 3. Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та службової інформації на об’єкті інформаційної діяльності.
 4. Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом; інформацію журналів реєстрації дій користувачів автоматизованої системи класу «1», їх персональні ідентифікатори та паролі.
 5. Програмний додаток REESTR для представлення, редагування та поповнення інформації в базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів.
 6. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком.

5. Безпека та охорона правопорядку

 1. Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.
 3. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6. Містобудування та архітектура

 1. Відомості, що розкривають координати та висоти геодезичних пунктів.
 2. Відомості, що містяться в топографічних картах (планах) пунктів полігонометрії, теодолітних ходів та нівелювання, абрисах місцезнаходження стінних реперів, обчисленнях висот, схемах геодезичного обґрунтування.
 3. Відомості, що містяться в планшетах М1:5000, М1:2000, топографічних картах М1:25000.
 4. Відомості, що містяться в комплексній схемі та генплані району і

м. Кам’янка.

 1. Відомості, що містяться в історико-містобудівних опорних планах населених пунктів.
 2. Відомості про топографічні, спеціальні або цифрові карти чи плани міст М1:10000, складені на територію області в системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників, повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній та зазначення цілей.

7. Житлово-комунальне господарство

 1. Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій (крім тих, що не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку).
 2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення населених пунктів, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 3. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення населених пунктів, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 4. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.
 5. Відомості про координати об’єктів, організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 6. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної

води.

 1. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо-, електро-, тепло-, газопостачання та каналізації по об’єкту, місту, району.

8.Культура

 1. Зведені відомості про розташування пам’яток археології місцевого та національного значення.
 2. Відомості про склад і зміст музейних колекцій, переліки експонатів комунальних музеїв області, віднесених до Музейного фонду України.
 3. Відомості щодо етнокультурних та релігійних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями, що можуть призвести до розпалювання ворожнечі та інших непередбачуваних подій.
  1. Економіка
   1. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, що за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
   2. Відомості, що розкривають комерційні таємниці суб’єктів підприємницької діяльності, отримані в ході аналізу або вивчення їх фінансово-господарської діяльності.
   3. Відомості, що розкривають стратегію та позицію в певних питаннях на переговорах з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами.

10. Охорона здоров’я

 1. Відомості (персоналізована інформація) щодо стану здоров’я громадян.
 2. Відомості про дані генетичних та інших досліджень, що є критеріями ідентифікації особи.
 3. Відомості за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації
 4. ) Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

11. Інше

 1. Відомості про проведення службових розслідувань щодо державних службовців.
 1. Інші відомості, витік яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету державних органів.

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                       В.Б.Даніленко

/* */