Кам'янська районна державна адміністрація Офіційний сайт
Головна » Новини » Центр надання адміністративних послуг » Аналіз регуляторного впливу (далі АРВ) до проекту розпорядження Кам’янської районної державної адміністрації «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг Кам’янської районної державної адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу (далі АРВ) до проекту розпорядження Кам’янської районної державної адміністрації «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг Кам’янської районної державної адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 зі змінами.

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання 

Проект даного розпорядження розроблено на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» .

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного розпорядження, є приведення нормативно-правової бази функціонування центру надання адміністративних послуг у відповідність до вимог діючого законодавства.

  1. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг в Кам’янському районі у відповідності з вимогами діючого законодавства, шляхом внесенні змін до  Регламенту центру надання адміністративних послуг  Кам’янської районної державної адміністрації,  який визначає порядок організації роботи Центру, порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, що дозволить налагодити більш  якісне, максимально просте, швидке обслуговування суб’єктів звернень в центрі надання адміністративних послуг у Кам’янському районі.

  1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу. 

З метою розв’язання ситуації розглянуто два альтернативні шляхи.

Перша альтернатива.

Залишити існуючий стан речей без змін – не приймати розпорядження «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг Кам’янської районної державної адміністрації». В даному випадку центр з надання адміністративних послуг не зможе належно функціонувати оскільки не буде створене відповідне нормативно-правове підґрунтя для його роботи. В такому випадку адміністративні послуги будуть продовжувати надаватися за участі суб’єктів надання адміністративних послуг, не буде забезпечено процедури спрощення надання адмінпослуг та наближення їх до суб’єкта звернення,  що призведе до невиконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в частині створення простих, зручних умов для отримання адміністративних послуг. У зв’язку з цим застосування даної альтернативи на практиці є недоцільним.

Друга альтернатива.

Прийняти розпорядження «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг Кам’янської районної державної адміністрації», що дозволить чітко визначити та спростити  механізм роботи Центру, порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, що забезпечить надання адміністративних послуг у відповідності до вимог Закону України «Про адміністративні послуги». Даний спосіб розв’язання проблеми є більш ефективний оскільки дає змогу вирішити проблему надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг та реалізувати в районі основні принципи і напрямки реформування адміністративних послуг – раціональній мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративної послуги, рівності перед законом, доступності інформації про надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, доступності та зручності для суб’єктів звернень, відкритості та прозорості, реалізації прав та інтересів громади через публічне обговорення проекту регуляторного акту.

  1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта 

Для розв’язання проблеми буде прийнято розпорядження райдержадміністрації  «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг Кам’янської районної державної адміністрації», яке буде обов’язковим для виконання учасниками Центру та дозволить удосконалити, спростити процедуру надання адміністративних послуг, та  функціонування центру.

Реалізація даного проекту дозволить створити в районі сприятливі умови для якісного, швидкого надання адміністративних послуг в районі та забезпечить діяльність Центру надання адміністративних послуг у відповідності до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить можливість досягнення визначених цілей шляхом приведення нормативно-правової бази діяльності центру надання адміністративних послуг до вимог діючого законодавства.

До зовнішніх чинників, які можуть вплинути на дію даного акту можна віднести зміни в законодавстві.

Перешкод для реалізації регуляторного акту у разі його прийняття немає.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Реалізація акту не потребує витрат із Державного бюджету.        

  1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта. 

         Аналіз вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

Суб’єкти господарювання, громадяни, органи державної влади, суб’єкти надання адміністративних послуг після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Позитивним моментом є приведення Регламенту Центру  у відповідність до вимог чинного законодавства.

  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

Регуляторний акт розробляється на виконання Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. №652 «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

Строк дії пропонується необмежений, до внесення змін у нормативно-правові акти вищої юридичної сили, що регулюють дане питання. 

  1. Кількісні та якісні показники результативності акта
Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів Незаплановано.
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб), що мають намір отримати адміністративні послуги .
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб Достатній. Розпорядження розміщено для ознайомлення на офіційному сайті Кам’янської райдержадміністрації

(kam-rda.gov.ua).

 

 

    Визначення показників результативності акта. 

Показниками результативності акта є:

— розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

— кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

— розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

— рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

— кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, що звернулись до Центру надання адміністративних послуг при Кам’янській районній державній адміністрації Черкаської області;

— кількість наданих адміністративних послуг;

— середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру надання адміністративних послуг при Кам’янській районній державній адміністрації Черкаської області для отримання адміністративної послуги;

— кількість скарг на роботу Центру надання адміністративних послуг при Кам’янській районній державній адміністрації Черкаської області.

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта. 

Результативність відстежуватиметься шляхом проведення моніторингу та аналізу задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру та аналізу ступеня досягнення цілей державного регулювання.

Для відстеження використовуватимуться статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та/або фізичних осіб, суб’єктів надання адміністративних послуг. Також здійснюватиметься розгляд пропозицій та зауважень, які надійдуть до Кам’янській районної державної адміністрації Черкаської області з питань роботи Центру надання адміністративних послуг.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на 3 роки, починаючи з дня повторного відстеження з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного розпорядження.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом з питань надання адміністративних послуг Кам’янської  райдержадміністрації.

 

Начальник відділу з питань надання

адміністративних  послуг райдержадміністрації                           С.В.Безпала

/* */